Day: April 4, 2021

สั่งของจากจีน

เรื่องควรรู้ก่อนสั่งของจากจีนมาขายเรื่องควรรู้ก่อนสั่งของจากจีนมาขาย

ในปัจจุบันรายได้ที่มาจากแค่เงินเดือนคงไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเพียงพอใช้จ่าย แต่ก็คงไม่เหลือเก็บ รวมถึงในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งการใช้ชีวิต รวมถึงเศรษฐกิจที่ทำให้ใครหลายๆคนถึงกับกุมขมับ พ่อค้าแม่ขายต้องหยุดชะงักปิดร้านขาดรายได้กันเป็นจำนวนมาก แต่ธุรกิจที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้ก็เป็นการขายของออนไลน์ ที่สร้างรายได้ในช่วงกักตัวให้กับหลายๆ คน ซึ่งสินค้าที่จะขายก็คงหากันไม่ยาก แต่ก็มีคนที่สนใจจะทำการพรีออร์เดอร์สั่งของจากจีนมาขาย ซึ่งก็คงยังไม่ทราบว่าขั้นตอนการสั่งของจากจีนนั้นมีอะไรบ้าง วันนี้จะมาแนะนำเรื่องที่ควรรู้ก่อนสั่งของจากจีนมาขายกันเลย  การพรีออเดอร์สั่งของจากจีนจะมีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้   เป็นการสั่งของจากจีน/สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์จีนโดยตรง และต้องติดต่อ Shipping ด้วยตัวเอง   ทำการสั่งของจากจีน/สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ส่วนกลาง หรือเป็นเว็บไซต์นายหน้า   โดยค่าใช้จ่ายจะมีการคิด 2 รอบ คือ รอบค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ได้ทำการซื้อและค่าส่งภายในประเทศจีน และรอบของ Shipping จีน เป็นรอบขนส่งจากจีนมายังประเทศไทย  ค่าขนส่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  ส่วนที่