Day: March 3, 2021

เชื้อราบนผนังรู้ก่อน ป้องกันก่อนเชื้อราบนผนังรู้ก่อน ป้องกันก่อน

หลาย ๆ คนนั้นอาจจะรู้จักกับเชื้อราบนผนังบ้างแล้ว แต่บางคนนั้นอาจจะไม่รู้จักกับเชื้อราบนผนังเลยก็มีนะครับ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ เชื้อราบนผนังกันดีกว่านะครับ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร และ มีอันตรายขนาดไหน สำหรับเชื้อราบนผนัง เชื้อราบนผนังเกิดจากอะไร เชื้อรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก ที่มีอยู่ทั่วไปบนอากาศ และ สามารถที่จะแพร่พันไปในอากาศ”ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสปอร์ของตัวเชื้อราที่จะแพร่พันไปในอากาศ ซึ่งถ้าหากว่าอยู่นอกบ้านเชื้อรานั้นจะมีประโยชน์อย่างมากเพราะจะช่วยในการย่อยสลายของเสียต่าง ๆ เช่น เศษกิ่งไม้ ใบ้ไม้ แต่นั้นไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์ภายในบ้านนะครับ เพราะว่าจะมีอันตรายสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านมากกว่า